Verksamhetsberättelse för år 2012
      Till Startsidan
      Till Bildgalleri 
      Till Styrelsen

 

 
Under verksamhetsåret 2012 har 16 protokollförda sammanträden ägt rum.

Föreningen har under året året anordnat flera olika aktiviteter.
Julgransraskning med fika på kyrkvallen.
I januari invigde vi vår nya föreningslokal med paketbingo, smörgåstårta, kaffe och tårta.
Sportlovsaktiviteter såsom innebandy, skytte, fotboll m.m.
Microvasa för både vuxna och barn med korvgrillning och prisutdelning.
Traditionellt valborgsmässofirande vid Evigheten.
I april anordnades subventionerad medlemsresa för alla åldrar till Äspötunneln.
Föreningen har som tidigare år i samarbete med kyrkan haft en gudstjänst vid Böta Kvarn i samband med fisketävlingen, Kristi Himmelsfärdsdag.
Servering i samband med kyrkans vårcafé i församlingshemmet.
För andra året genomfördes Långemåladagen med tävlingar, loppis, tröjtryck, western-ridningsuppvisning, auktion, servering, godisregn, försäljning och musikunderhållning i kyrkan.
I november anordnades medlemsaktivitet där vi tillverkade granrisbockar och bjöd på glöggfika.
Det traditionella fackeltåget till julottan genomfördes även detta år.
Nyårsafton ordnade föreningen ett fyrverkeri i samband med att kyrkklockorna ringde in det
nya året.


 

Vi har även återkommande aktiviteter
 

  Motionstävling
  Innebandy varje onsdagskväll
  Fredagsbastu
  Julgransraskning
Sportlovsaktiviteter
  Microvasa
  Medlemsresa
  Valborgsmässofirande
  Gökotta med fisketävling
  Söndagscykling
         Långemåladagen

    

Fackeltåg till julottan
Nyårsfirande med fyrverkerier
 
Utskick av informationsblad till hushållen
och vår hemsida (www.langemala.se) uppdateras fortlöpande.
Vi har planterat blommor vid olika platser i Långemåla
 
   
Styrelsen vill TACKA alla som ställt upp och stöttat föreningen på ett eller annat
sätt och hälsar alla välkomna till våra aktiviteter!
 
   
Långemåla 2013-03-21
   
   
Långemålabygdens Medborgarföreningsstyrelse för år 2012:

Maria Helander, ordförande
Maj Blom, sekreterare
Nils-Gunnar Johansson, kassör
Anita Holm, webb- och information
Mikael Jonnerby
Kristina Pettersson
Ola Olsson


Ersättare:

Claes Birgersgård
Tommy Bjerkhaug


 

 

 
  Sidansvarig: Anita Holm