Verksamhetsberättelse för år 2011
      Till Startsidan
      Till Bildgalleri 
      Till Styrelsen

 

 
Under verksamhetsåret 2011 har 9 protokollförda sammanträden ägt rum.

Föreningen har under året året anordnat flera olika aktiviteter.
Sportlovsaktiviteter såsom innebandy, skytte, fotboll m.m.
I april anordnades subventionerad medlemsresa för alla åldrar till Målerås med hyttsill och möjlighet att blåsa glas.
Föreningen har som tidigare år i samarbete med kyrkan haft en gudstjänst vid Böta Kvarn i samband med fisketävlingen, Kristi Himmelsfärdsdag.
För första gången genomfördes en Långemålabygdens dag i samarbete med övriga föreningar
 och köpmän. Dagen innehöll flera aktiviteter som tipsbingo med fina priser, besök av den så kallade hästmannen, möjlighet till hästskjuts mellan lanthandeln och Storken, marknadsstånd
och hoppborg, musikunderhållning i kyrkan, kaffeservering i församlingshemmet, gymkhana, grillning och underhållning både av Rudisarna och av band, pubtält.
En ytterligare ny aktivitet är Motionstävling. Föreningen lottar ut trisslotter till två
vinnare varje månad.
Vid lucia i kyrkan var föreningen behjälpliga med luciakaffet.
Det traditionella fackeltåget till julottan genomfördes även detta år.
Nyårsafton ordnade föreningen ett fyrverkeri i samband med att kyrkklockorna ringde in det
nya året.

Under året har föreningslokalen i sporthallen färdigställts.

 

Vi har under åren anordnat återkommande aktiviteter kopplade till årstiderna.
 

Vår:

Familjeresa
  Valborgsmässofirande
  Gökotta med fisketävling
  Söndagscykling
  Motionstävling
   
   
         Sommar: Grillfester
  Motionstävling
   
   
         Höst: Söndagscykling
  Motionstävling
  Medlemsresa till travet
   
   

     Vinter:

Fackeltåg till julottan
Nyårsfirande med fyrverkerier
  Julgransraskning
Sportlovsaktiviteter
  Motionstävling
   
   
         Övrigt: Föreningen har svarat för kyrkans kaffeservering vid lucia
Vi har även aktiviteter under hela året såsom;
Innebandy varje onsdagskväll,

fredagsbastu
 
Utskick av informationsblad till hushållen
och vår hemsida (www.langemala.se) uppdateras fortlöpande.
Vi har planterat blommor vid olika platser i Långemåla
 
Vi välkomnar våra nyinflyttade med ett personligt besök och överlämnar en blomma och ett informationsblad
 
   
   
Styrelsen vill TACKA alla som ställt upp och stöttat föreningen på ett eller annat
sätt och hälsar alla välkomna till våra aktiviteter!
 
   
Långemåla 2012-03-22
   
   
Långemålabygdens Medborgarföreningsstyrelse för år 2011:

Maria Helander, ordförande
Maj Blom, sekreterare
Nils-Gunnar Johansson, kassör
Anita Holm, webb- och information
Mikael Jonnerby
Malin Johansson
Claes Birgersgård


Ersättare:
Ola Olsson
Britt-Marie Axetun


 

 
  Sidansvarig: Anita Holm