Verksamhetsberättelse för år 2009
      Till Startsidan
      Till Bildgalleri 
      Till Styrelsen

 

 
Under verksamhetsåret 2009 har 6 protokollförda sammanträden ägt rum,
två av dem tillsammans med Långemåla Idrottsförenings styrelse.

Långemåla blev årets by i Högsby kommun. Detta firades med tårtkalas vid
församlingshemmet i augusti.
Föreningen mottog priset uppe på Åsvallen vid sommarfesten 27 juli.
Långemåla Fastighets AB sålde affärslokalen till en privatperson och en
livsmedelsaffär öppnades.
Kommunen sålde skolfastigheten, även den till en privatperson, som öppnade en
sko- och klädaffär.
Föreningen har tillsammans med kyrkan haft en gudstjänst vid Böta Kvarn i samband
med fisketävlingen, Kristi Himmelsfärdsdag, åttiotalet besökare hade hittat dit.
Vid pingst bjöds kyrkobesökarna på grillfest vid församlingshemmet.
Vid lucia i kyrkan var föreningen behjälpliga med luciakaffet.
Tillsammans med idrottsföreningen har föreningen hjälpt till i sporthallen vid höstfesten
med Lifvens.
Under året har en ungdomskommitté bildats med Erik Holm som ordförande.
Föreningens ordförande har varit på ett möte med Leaderområdet i Holsybybrunn.
 

Vi har under åren anordnat återkommande aktiviteter kopplade till årstiderna.
 

Vår:

Gökotta med fisketävling
  Valborgsmässofirande
  Familjeresa
  Tipsbingo
  Söndagscykling
   
   
           Sommar: Grillfester
   
   
           Höst: Tipsbingo
  Höstfest
  Tema-Jul
  Söndagscykling
   
   

       Vinter:

Fackeltåg till julottan
Nyårsfirande med fyrverkerier
Gemensam samling vid kyrkbacken när det nya året ringts in
  Julgransraskning
Sportlovsaktiviteter
   
   
           Övrigt: Söndagskul för barn 3-6 år
  Dartkvällar
  Föreningen har svarat för kyrkans kaffeservering vid lucia
Familjeresa med bowling
Vi har även aktiviteter under hela året såsom;
Innebandy varje onsdagskväll,

fredagsbastu
 
Utskick av informationsblad till hushållen
och vår hemsida (www.langemala.se) uppdateras fortlöpande.
Vi har planterat blommor vid olika platser i Långemåla
 
Vi välkomnar våra nyinflyttade med ett personligt besök och överlämnar en blomma och ett informationsblad
 
   
   
Styrelsen vill TACKA alla som på något sätt hjälpt till med alla
aktiviteter och byggnationer
 
   
Långemåla 2010-03-25
   
   
Långemålabygdens Medborgarföreningsstyrelse för år 2009:

Mikael Jonnerby, ordförande
Maj Blom, sekreterare
Nils-Gunnar Johansson, kassör
Anita Holm, webb- och information
Annelie Johansson, festsektionen
Annika Karlsson, aktivitesanordnare
Gerd Filipsson, aktivitetsansvarig


Ersättare:
Per Askeblom
Mats Helander


 

 
  Sidansvarig: Anita Holm