Verksamhetsberättelse för år 2008
      Till Startsidan
      Till Bildgalleri 
      Till Styrelsen

 

 
Under verksamhetsåret 2008 har 9 protokollförda sammanträden ägt rum,
tre av dem tillsammans med fastighetsbolagets styrelse.

Vi har under åren anordnat återkommande aktiviteter kopplade till årstiderna.
 

Vår:

Gökotta med fisketävling
  Valborgsmässofirande
  Vårfest
   
   
           Sommar: Grillfester
  Brännbollsmatch mot Värlebo-Hornsö med grillkväll
   
   
           Höst: Resa till Kalmartravet
  Äldreträff
  Höstfest
  Tema-Jul
   
   

       Vinter:

Fackeltåg till julottan
Gemensam samling vid kyrkbacken när det nya året ringts in, fyrverkerier
         Spolning av isbanan vid skolan
  Julgransraskning
Sportlovsaktiviteter
   
   
           Övrigt: Söndagskul för barn 3-6 år
  Paketbingokvällar
  Dart- och biljardkvällar
  Föreningen har svarat för kyrkans kaffeservering vid vårcafé och lucia
Familjeresa till Kalmar med bowling
Vi har även aktiviteter under hela året såsom;
Innebandy varje onsdagskväll,

fredagsbastu

och söndagsbingo.
 
Utskick av informationsblad till hushållen
och vår hemsida (www.langemala.se) uppdateras fortlöpande.
Vi har planterat blommor vid olika platser i Långemåla
 
Vi välkomnar våra nyinflyttade med ett personligt besök och överlämnar en blomma och ett informationsblad
 
   
   
Styrelsen vill TACKA alla som på något sätt hjälpt till med alla
aktiviteter och byggnationer
 
   
Långemåla 2009-03-23
   
   
Långemålabygdens Medborgarföreningsstyrelse för år 2008:

Mikael Jonnerby, ordförande
Maj Blom, sekreterare
Nils-Gunnar Johansson, kassör
Anita Holm, information/hemsida
Annelie Johansson, festsektionen
Annika Karlsson
Gerd Filipsson


Ersättare:
Per Askeblom
Mats Helander


 

 
  Sidansvarig: Anita Holm